Πρόγραμμα Συμποσίου

Το πρόγραμμα του Γ’ Επιστημονικού Συμποσίου Πισσουρίου θα ανακοινωθεί πριν τις έναρξη των εργασιών του Συμποσίου.

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Μαρτίου 2021
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 10 Ιουλίου 2021
Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχής στο συνέδριο: 25 Ιουλίου 2021
Λήξη υποβολής κειμένου: 4 Οκτωβρίου 2021
Λήξη υποβολής παρουσίασης (.ppt): 14 Οκτωβρίου 2021
Λήξη υποβολής τελικού κειμένου για δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2022