Υποβολή περιλήψεων

Tο κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις, και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισμό του είδους της εργασίας και τον θεματικό άξονα που ανήκει. Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις με πάνω από τρεις εισηγητές. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συμποσίου και όσες εγκριθούν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συμποσίου και τον τόμο των περιλήψεων. Προϋπόθεση για την παρουσίαση μιας εργασίας στο συμπόσιο είναι η επιτυχής αξιολόγηση της περίληψης. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων να υποβληθούν έως την έναρξη του συμποσίου, αφού αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Τα τελικά κείμενα θα συμπεριληφθούν στους τόμους των ηλεκτρονικών πρακτικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, κριθούν επιτυχώς και απαραίτητα έχουν παρουσιαστεί στο συμπόσιο.

Το κόστος συμμετοχής με εισήγηση – ανακοίνωση στο συμπόσιο είναι €100 για κάθε εισηγητή και €150 για ομαδική παρουσίαση (2 ατόμων) και €200 για ομαδική παρουσίαση (τριών ατόμων).

Τα τέλη συμπεριλαμβάνουν:
– Εγγραφή
– Συνεδριακός Χώρος
– Οπτικοακουστικά Μέσα 
– Μεσημεριανό γεύμα
– Επίσημο Δείπνο
– Ηλεκτρονικά Πρακτικά Συμποσίου 
– Βιβλίο Περιλήψεων

Για αίτηση εγγραφής στο συμπόσιο, πατήστε εδώ
Για υποβολή περίληψης, πατήστε εδώ

Σημαντικές ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Μαρτίου 2021
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 10 Ιουλίου 2021
Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχής στο συνέδριο: 25 Ιουλίου 2021
Λήξη υποβολής κειμένου: 4 Οκτωβρίου 2021
Λήξη υποβολής παρουσίασης (.ppt): 14 Οκτωβρίου 2021
Λήξη υποβολής τελικού κειμένου για δημοσίευση: 28 Φεβρουαρίου 2022